מעקה למדרגות וחשיבות שלהם.

הנחה מיוחדת על מעקות של ולקס

מעקה למדרגות מתכת N7

מעקה למדרגות מתכת N7

מעקה למדרגות מברזל N5

מעקה למדרגות מברזל N5

מעקה למדרגות פנים N2

מעקה למדרגות פנים N2

מעקה למדרגות N3

מעקה למדרגות N3

מעקות למדרגות אזור השרון N8

מעקות למדרגות אזור השרון N8

מעקה למדרגות בבית N4

מעקה למדרגות בבית N4

מעקה למדרגות בתוך הבית N5

מעקה למדרגות בתוך הבית N5

מעקה למדרגות חוץ N6

מעקה למדרגות חוץ N6

מעקה למדרגות באנגלית S1

מעקה למדרגות באנגלית S1

מעקה למדרגות בצפון N18

מעקה למדרגות בצפון N18

מעקה למדרגות עגולות N19

מעקה למדרגות עגולות N19

מעקה למדרגות תל אביב N12

מעקה למדרגות תל אביב N12

מעקה למדרגות אשדוד N8

מעקה למדרגות אשדוד N8

מעקה למדרגות בחיפה N6

מעקה למדרגות בחיפה N6

מעקה דקורטיבי למדרגות N20

מעקה דקורטיבי למדרגות N20

מעקות למדרגות הוד השרון N9

מעקות למדרגות הוד השרון N9

מעקה למדרגות באזור השרון N7

מעקה למדרגות באזור השרון N7

מעקות למדרגות בתוך הבית N21

מעקות למדרגות בתוך הבית N21

מעקות למדרגות באזור השרון N11

מעקות למדרגות באזור השרון N11

מעקה בטיחות לילדים למדרגות רחכובות N13

מעקה בטיחות לילדים למדרגות רחכובות N13

מעקה למדרגות חדרה N22

מעקה למדרגות חדרה N22

מעקה למדרגות חולון C1

מעקה למדרגות חולון C1

מעקה למדרגות חירום C3

מעקה למדרגות חירום C3

מעקה למדרגות אשקלון C8

מעקה למדרגות אשקלון C8

מעקה למדרגות חיצוניות C11

מעקה למדרגות חיצוניות C11

מעקות למדרגות חיפה C12

מעקות למדרגות חיפה C12

מעקה למדרגות הרצליה C13

מעקה למדרגות הרצליה C13

מעקה למדרגות כפר סבא C14

מעקה למדרגות כפר סבא C14

מעקות למדרגות כפר סבא C18

מעקות למדרגות כפר סבא C18

מעקה למדרגות ירושלים C20

מעקה למדרגות ירושלים C20

מעקה למדרגות לפי מטר N48

מעקה למדרגות לפי מטר N48

מעקה מדרגות לבית M55

מעקה מדרגות לבית M55

מעקה למדרגות מודרני C19

מעקה למדרגות מודרני C19

מעקה למדרגות מעוצב C22

מעקה למדרגות מעוצב C22

מעקה למדרגות נתניה C24

מעקה למדרגות נתניה C24

סוגי מעקה למדרגות C26

סוגי מעקה למדרגות C26

מעקות למדרגות נפחות C27

מעקות למדרגות נפחות C27

מעקות למדרגות נתניה C28

מעקות למדרגות נתניה C28

מעקות למדרגות חוץ C29

מעקות למדרגות חוץ C29

מעקה למדרגות סף C33

מעקה למדרגות סף C33

מעקה מדרגות סף C35

מעקה מדרגות סף C35

עיצוב מעקה למדרגות C40

עיצוב מעקה למדרגות C40

מעקות למדרגות פתח תקווה C42

מעקות למדרגות פתח תקווה C42

מעקה למדרגות פרזול C46

מעקה למדרגות פרזול C46

מעקה למדרגות נפחות C47

מעקה למדרגות נפחות C47

מעקה למדרגות פנימיות C50

מעקה למדרגות פנימיות C50

מעקות למדרגות רחובות C51

מעקות למדרגות רחובות C51

מעקה למדרגות מברזל C52

מעקה למדרגות מברזל C52

מעקה למדרגות בצבע לבן C53

מעקה למדרגות בצבע לבן C53

מעקות למדרגות רמלה C54

מעקות למדרגות רמלה C54

מעקה מדרגות מודרני C55

מעקה מדרגות מודרני C55

מעקה למדרגות תל אביב שילוב עץ W1

מעקה למדרגות תל אביב שילוב עץ W1

מעקה למדרגות בבית שילוב עץ W2

מעקה למדרגות בבית שילוב עץ W2

מעקה למדרגות בתוך הבית שילוב עץ W3

מעקה למדרגות בתוך הבית שילוב עץ W3

מעקה למדרגות בחיפה W9

מעקה למדרגות בחיפה W9

מעקה מדרגות מודרני H3

מעקה מדרגות מודרני H3

מעקה למדרגות עגולות ירושלים N56

מעקה למדרגות עגולות ירושלים N56

מעקה דקורטיבי למדרגות N57

מעקה דקורטיבי למדרגות N57

מעקות למדרגות חיצוניות R8

מעקות למדרגות חיצוניות R8

מעקה למדרגות בריכה R11

מעקה למדרגות בריכה R11

מעקה למדרגות הרצליהעם פלח איטלקי R12

מעקה למדרגות הרצליהעם פלח איטלקי R12

מעקות למדרגות הוד השרון K5

מעקות למדרגות הוד השרון K5

מעקה למדרגות חוץ N9

מעקה למדרגות חוץ N9

מעקה למדרגות מתכת R17

מעקה למדרגות מתכת R17

מעקה מדרגות מודרני R18

מעקה מדרגות מודרני R18

מעקה למדרגות מברזל R20

מעקה למדרגות מברזל R20

מעקה למדרגות R17

מעקה למדרגות R17

מעקה למדרגות כבלים R21

מעקה למדרגות כבלים R21

מעקה למדרגות בצבע שמנת R22

מעקה למדרגות בצבע שמנת R22

מעקה למדרגות פנים R24

מעקה למדרגות פנים R24

מעקה למדרגות אשדוד R25

מעקה למדרגות אשדוד R25

מעקות למדרגות אזור השרון H2

מעקות למדרגות אזור השרון H2

מעקה למדרגות תל אביב R26

מעקה למדרגות תל אביב R26

מעקה למדרגות זול R29

מעקה למדרגות זול R29

מעקה למדרגות בבית R30

מעקה למדרגות בבית R30

מעקה למדרגות באר שבע K2

מעקה למדרגות באר שבע K2

מעקה למדרגות בתוך הבית R32

מעקה למדרגות בתוך הבית R32

מעקה למדרגות בצבע לבן R33

מעקה למדרגות בצבע לבן R33

מעקה למדרגות בצפון K4

מעקה למדרגות בצפון K4

מעקה למדרגות לבן R34

מעקה למדרגות לבן R34

מעקה למדרגות בחיפה R35

מעקה למדרגות בחיפה R35

מעקה דקורטיבי למדרגות קרית אונו R48

מעקה דקורטיבי למדרגות קרית אונו R48

מעקה למדרגות הרצליה R49

מעקה למדרגות הרצליה R49

מעקות למדרגות הוד השרון R51

מעקות למדרגות הוד השרון R51

מעקה למדרגות באזור השרון R53

מעקה למדרגות באזור השרון R53

מעקה למדרגות על הקיר R54

מעקה למדרגות על הקיר R54

מעקות למדרגות בתוך הבית R55

מעקות למדרגות בתוך הבית R55

מעקות למדרגות באזור השרון H1

מעקות למדרגות באזור השרון H1

מעקה למדרגות מתכת R63

מעקה למדרגות מתכת R63

מעקות למדרגות רמלה R64

מעקות למדרגות רמלה R64

מעקה למדרגות בצבע לבן R66

מעקה למדרגות בצבע לבן R66

מעקה למדרגות צפון R68

מעקה למדרגות צפון R68

מעקה למדרגות עגולות R67

מעקה למדרגות עגולות R67

מעקה למדרגות עגולות נפחות N2

מעקה למדרגות עגולות נפחות N2

מעקה למדרגות מברזל R72

מעקה למדרגות מברזל R72

מעקה למדרגות נפחות N1

מעקה למדרגות נפחות N1

מעקה למדרגות פנים R75

מעקה למדרגות פנים R75

מעקה שקוף למדרגות H3

מעקה שקוף למדרגות H3

מעקות למדרגות כפר סבא R76

מעקות למדרגות כפר סבא R76

מעקה למדרגות לתינוקות עם רוזתה לרצפה R77

מעקה למדרגות לתינוקות עם רוזתה לרצפה R77

מעקה למדרגות לתינוקות פשוט R78

מעקה למדרגות לתינוקות פשוט R78

מעקה למדרגות מעוצב R79

מעקה למדרגות מעוצב R79

מעקה למדרגות נתניה P7

מעקה למדרגות נתניה P7

מעקה למדרגות סף הוד השרון R80

מעקה למדרגות סף הוד השרון R80

מעקה למדרגות פנימיות R81

מעקה למדרגות פנימיות R81

מעקות למדרגות פתח תקווה R83

מעקות למדרגות פתח תקווה R83

מעקה קיר מדרגות R84

מעקה קיר מדרגות R84

מעקה למדרגות מתכת שילוב עץ R85

מעקה למדרגות מתכת שילוב עץ R85

מעקה למדרגות מברזל R86

מעקה למדרגות מברזל R86

מעקה למדרגות R88

מעקה למדרגות R88

מעקות למדרגות נתניה P2

מעקות למדרגות נתניה P2

מעקות למדרגות רחובות R89

מעקות למדרגות רחובות R89

מעקות למדרגות פתח תקווה R90

מעקות למדרגות פתח תקווה R90

מעקה למדרגות פרזול מודרני R82

מעקה למדרגות פרזול מודרני R82

עיצוב מעקה למדרגות R92

עיצוב מעקה למדרגות R92

מעקות למדרגות נתניה K7

מעקות למדרגות נתניה K7

מעקות למדרגות נפחות R94

מעקות למדרגות נפחות R94

מעקה למדרגות נתניה R95

מעקה למדרגות נתניה R95

מעקה למדרגות נפחות R98

מעקה למדרגות נפחות R98

מעקה למדרגות מעוצב R99

מעקה למדרגות מעוצב R99

מעקה למדרגות לפי מטר K12

מעקה למדרגות לפי מטר K12

מעקה למדרגות לתינוקות R102

מעקה למדרגות לתינוקות R102

מעקה למדרגות לבן H2

מעקה למדרגות לבן H2

מעקות למדרגות כפר סבא R104

מעקות למדרגות כפר סבא R104

מעקה למדרגות כרמיאל R105

מעקה למדרגות כרמיאל R105

מעקה בטיחות לילדים למדרגות R106

מעקה בטיחות לילדים למדרגות R106

מעקה למדרגות ירושלים R107

מעקה למדרגות ירושלים R107

מעקה למדרגות חולון ספרלה R108

מעקה למדרגות חולון ספרלה R108

מעקה למדרגות חיצוניות R110

מעקה למדרגות חיצוניות R110

מעקה למדרגות חיפה R115

מעקה למדרגות חיפה R115

מעקה למדרגות פנים

מעקות ברזל קטלוג

מתי יש צורך בהתקנת מעקות למדרגות?

לכאורה, מדובר במשהו מאוד טריוויאלי ואף חסר משמעות. הרי כאשר אנו מתארים לנו מדרגות, אנו רואים אותן מיד עם מעקות למדרגות. עם זאת, מדובר במוצר נפרד שיש להתאימו למדרגות באופן ספציפי ואינדיבידואלי. מעקות למדרגות הינם חלק בלתי נפרד מהמראה הכללי של הבית כולו, לכן להשקיע בהם את הזמן הדרוש ולעשותם בצורה האיכותית והיפה ביותר. מעקות למדרגות בצורתם המקורית הינם לעיתים חסרי מעוף או רעיון עיצובי, לכן פעמים רבות אנשים מחליפים מעקות למדרגות בבתים שלהם בכדי ליהנות ממראה כללי יותר נעים ומשובב עין.

אתה מחפש מעקות .כאן תמצא את כול מעקות שעצרנו.

אילו מעקות למדרגות קיימים היום בשוק?

כיום ניתן למצוא אינסוף סוגים של מעקות למדרגות. מעקות שונים מייצגים כיוונים שונים בעיצוב המודרני. כך, למשל יש מעקות למדרגות המעוצבים בצורת צמחים, יש מעקות פשוטים וישרים, שגם להם יש חסידים. מעקות מברזל יפים לא תמיד חייבים להיות מפוצצים ובומבסטיים. מה שחשוב באמת, זה מעקות למדרגות שמשתלבים באופן הרמוני עם שאר פתרונות העיצוב. השונים. מעקות למדרגות חשובים גם מבחינה בטיחותית בעיקר בבית דירות רב קומות. גם כאשר יש מעלית, חשוב מאוד שכל מעקה יהיה חזק ועמיד לכשעצמו וגם כחלק מהמבנה השלם. מעקות למדרגות איכותיים יכולים לקבוע רבות על ערכו ואיכותו של הבית, לכן לעולם לא כדאי לזלזל בחשיבותם.

כיצד תדעו אילו מעקות למדרגות לבחור?

כאשר בוחרים מעקות למדרגות, בין אם מדובר בבית פרטי או בניין דירות משותף, חשוב למצוא מעקות איכותיים וגם בצבעים המתאימים לשאר הבית. מעקות למדרגות יפים חייבים להתאים גם לצבע של המדרגות וגם לצבע של הקירות. למעשה מדובר בבחירה לא כל כך פשוטה, ולעיתים מומלץ לפנות למעצב מומחה שיעזור לכם בביצוע. בכל מקרה, מעקות למדרגות הינם חלק מהמציאות היומיומית של כולנו, לכן היותם נעימים ואסתטיים דורש זמן והשקעה מסוימים. אך כמו בכל דבר אחר, השקעה משתלמת ויוצרת יופי אמיתי והרמוני עבור כל דיירי ואורחי הבית או הבניין.

מעקות למדרגות חוץ

חשוב לדעת: מעקות למדרגות חוץ חייבים לעשות מחומר מגולוון וצביעה חייבת לגויות דו שיכבתי!